Participare directă în structuri de cluster

Prin USH Pro Business, Universitatea "Spiru Haret" a contribuit activ la crearea unor clustere si este membra la urmatoarele structuri de tip cluster:

Prezentam atasat cateva date privind obiectivele acestor clustere .

Invitam entitatile interesate in participarea la aceste clustere, ca in baza materialelor anexate, sa ne contacteze pentru o eventuala colaborare sau participare la aceste structuri.

Be our partner !

cermand

Scopul principal al Clusterul pentru energii regenrabile la Marea Neagra si Dunare (CERMAND), este acela de a cataliza un grup de membri din domeniile îndustrie, cercetare si administratie in vederea acooperării, in domeniile energiilor verzi si a eficientei energetice, in zona selectata, a unui pachet complet de servicii sustenabile si competitive: asigurarea de consultanta, dezvoltarea de proiecte comune, schimbul de experienta al membrilor clusterului, sustinerea intereselor comune ale membrilor si dezvoltarea de structuri proprii de pregatire profesionala de foarte inalt nivel. 

Citește mai departe...

biotech

Clusterul are scopul de a armoniza și reprezenta interesele intreprinderilor, cercetării, administrației și entităților catalizator în vederea creșterii competitivității economice și creării de locuri de muncă, dezvoltării durabile și sustenabile a Regiunii de Sud Est, internationalizării membrilor, perfecționării profesionale a managerilor și a angajaților, administrării unei baze de date comune, participarea în rețele naționale și europene, creșterea potențialului de inovare a întreprinderilor în sectoarele:

Citește mai departe...