Formare profesională continuă (FPC) și învățământ dual

    "În România, formarea profesională a adulţilor este o prioritate naţională“( art. 1 alin (1) din OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor).

    Din anul 2009, Universiatea Spiru Haret şi-a extins activităţile prin oferirea de programe de formare profesională. Acestea au apărut din dorinţa de a veni în întâmpinarea nevoilor pieţei în ceea ce priveşte formarea profesională a adulţilor prin metode moderne şi eficiente. UNIVERSITATEA SPIRU HARET este furnizor de formare profesională autorizat de Consiliul Naţional de Formare a Adulţilor (CNFPA), în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.

    Autorizarea reprezintă respectarea strictă a procedurilor impuse de CNFPA şi ne da dreptul sa eliberam Certificate de absolvire sau Certificate de calificare emise de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

    Programele de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministrului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor.

    Certificatele eliberate la absolvirea programelor de formare profesională au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional dar şi internaţional, conform O.G nr.129 din 2000. Pentru recunoaşterea internaţională a certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire obţinute în România este necesară apostilarea (ţări semnatare ale Convenţiei de la Haga) sau supralegalizarea (ţări nesemnatare ale Convenţiei de la Haga). În vederea aplicării apostilei sau a supralegalizării de către organele competente este necesară verificarea autenticităţii certificatelor.

Aceste programe sunt desfasurate de catre Universitatea "Spiru Haret" prin Centrul de Formare Profesionala   si sunt in conformitate cu prevederile legale fiind acreditate de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice. Se adreseaza cu prioritate educatoarelor, invatatoarelor si profesorilor din invatamantul preuniversitar indiferent de specializarea lor.

Au ca obiectiv general formarea si dezvoltarea competentelor, dezvoltarea personala si profesionala.

Sunt structurate modular, fiecare program fiind format din 5 module: 3 module care dezvolta competente specifice domeniului vizat si 2 module comune care dezvolta competente si abilitati de utilizare  a instrumentelor tehnologice si metodologice moderne.

Programele aprobate sunt urmatoarele:

 • Optimizarea invatarii in programe „After school”
 • Optimizarea perfomantelor profesionale prin consultanta si coaching cognitiv comportamental
 • Tehnici de clarificare a valorilor si educatie morala
 • Instrumente si strategii pentru optimizarea calitatii educatiei la nivelul clasei pregatitoare
 • Scriere, management si implementarea proiecte
 • Eficientizarea comunicarii in mediul scolar
 • Managementul scolar adaptat la realitatile societatii romanesti
 • Legislatia invatamantului si a muncii in context european
 • Metode de predare/invatare utilizand tehnologii moderne

   Aceste programe sunt desfasurate de catre  Universitatea Spiru Haret prin Centrul de Formare Profesionala si sunt in conformitate cu prevederile legale fiind acreditate de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice. Se adreseaza cu prioritate persoanelor interesate in pregatirea postuniversitara.

   Au ca obiectiv general formarea si dezvoltarea competentelor, dezvoltarea personala si profesionala.

   Sunt structurate modular, fiecare program fiind format din 5 module: 3 module care dezvolta competente specifice domeniului vizat si 2 module comune care dezvolta competente si abilitati de utilizare  a instrumentelor tehnologice si metodologice moderne.

   Programele aprobate sunt urmatoarele:

 • Optimizarea invatarii
 • Optimizarea perfomantelor profesionale prin consultanta si coaching cognitiv comportamental
 • Tehnici de clarificare a valorilor si educatie morala
 • Instrumente si strategii pentru optimizarea calitatii educatiei
 • Scriere, management si implementarea proiecte
 • Eficientizarea comunicarii
 • Legislatia invatamantului si a muncii in context european
 • Metode de predare/invatare utilizand tehnologii moderne

Programele de formare profesionala a adultilor desfasurate de Universitatea "Spiru Haret" prin Centrul de Formare Profesionala sunt autorizate de catre  Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) si permit dezvoltarea competentelor pentru activitati productive din diverse domenii  de activitate.

Programele aprobate sunt urmatoarele:

 1. PROGRAME DE CALIFICARE
 • Operator introducere, validare si prelucrare date- COD N.C. – 4113.2.1
 • Lucrator social – COD N.C. - 5139.2.2
 • Lucrator in comert- COD N.C. - 5220.1.1
 • Agent de curatenie cladiri si mijloace de transport – COD N.C. - 5149.1.2
 • Asistent de gestiune - COD N.C. - 3433.3.1
 • Agent imobiliar - COD N.C. - 3413.3.1
 • Inspector resurse umane - COD N.C. - 3423.3.2
 • Agent comercial - COD N.C. - 3421.3.1
 • Agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie - COD N.C. - 5149.1.1
 • Comerciant – vanzator marfuri nealimentare - COD N.C. - 5220.2.2
 • Comerciant – vanzator marfuri alimentare - COD N.C. - 5220.2.1

 

     2. PROGRAME DE SPECIALIZARE / PERFECTIONARE

 • Evaluator de risc la securitatea fizica - COD COR -  212115
 • Pedagog de recuperare - COD COR -  235205
 • Competente antreprenoriale – competente comune
 • Competente civice si sociale – competente comune
 • Competente informatice - competente comune
 • Comunicare in limba engleza - competente comune

In functie  de interesul organizatiilor societatii civile si ale entitatilor interesate putem veni in sprijinul dvs si cu alte programe de formare profesionala.

In acest scop ne orientam spre  categorii de  formare profesionala de real interes precum:

 • Managementul inovarii
 • Comunicare si branding
 • Internationalizare si dezvoltare sustenabila a exportului
 • Specializari inteligente la nivel de firme, clustere, asociatii sa

De asemenea avem un program focalizat pe Mass Media, program de pregatire pentru regizori , reporteri, redactori, prezentatori, operatori si tehnicieni.

Invatamantul dual reprezinta o forma de organizare a invatamantului profesional in care sunt combinate pregatirea profesionala facuta de un operator economic cu pregatirea facuta in scoli sau unitati de invatamant superior. Avand in vedere faptul ca in aceasta forma de invatamant  organizarea, functionarea si finantarea sa depinde esential de  mediul economic, asteptam solicitarile angajatorilor de a dezvolta proiecte comune prin care  li se pot  asigura forta de munca calificata.