Renitt

 

Centrului de Transfer Tehnologic Pro Transfer

( CTT Pro Transfer)

 

 

 Centrul Pro Transfer este constituit ca entitate din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, în cadrul Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, ca departament al USH Pro Business, conform Ordinului emis de Ministerul Cercetării și Inovării nr.150/15.03.2017 și face parte din Rețeaua Națională de Inovare și Transfer Tehnologic ReNITT.

CTT Pro Transfer ca parte integrantă a USH Pro Business îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările din Ordonanţa Guvernului nr. 6 / 2011.

Misiunea CTT Pro Transfer este dezvoltarea comunicării şi valorificării proprietăţii intelectuale în USH, a informării ştiinţifice şi tehnologice a agenţilor economici, a transferului de tehnologii şi a managementului calităţii pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor din sectorul industrii creative.

 Obiectivele CTT Pro Transfer vizează promovarea la nivel local, regional și național a produselor și tehnologiilor inovative realizate de institute de CDI, universități din România și din exterior, IMM-uri, prin:

 

 • Creşterea potenţialului de comunicare şi de valorificare a proprietăţii intelectuale în USH şi de diseminare a informaţiilor din ştiinţă şi tehnologie;
 • Creșterea vizibilității Universității în plan internațional;
 • Dezvoltarea cooperării naționale și internaționale;
 • Dezvoltarea parteneriatului economic şi informaţional;
 • Creşterea potenţialului de absorbţie tehnologică al agenţilor economici;
 • Creşterea numărului de IMM – uri care aplică tehnologii noi;
 • Introducerea principiilor antreprenoriatului, inovării şi transferului tehnologic în educaţie;
 • Creşterea gradului de informare a publicului în domeniile ştiinţei, tehnologiei şi valorificării proprietăţii intelectuale;
 • Crearea de baze de date pentru domeniile solicitate de IMM-uri;
 • Studii de piață pentru produsele dezvoltate  de IMM-uri;
 • Organizarea de parteneriate de afaceri pentru transfer tehnologic;
 • Stimularea culturii antreprenoriale, încurajarea și sprijinirea înființării de  start-up-uri și spin-off-uri.

Obiectivele   CTT Pro Transfer,  pe termen lung vizează:

-          Servicii de transfer tehnologic (realizarea de transfer tehnologic)

-          Creșterea numărului de start-up-uri care aplică tehnologii noi în domeniul industriilor creative

-          Servicii de dezvoltare a spiritului antreprenorial la nivelul creatorilor din domeniul industriilor creative

-          Organizarea de cursuri cu caracter de perfecționare în sectorul industriilor creative

-          Organizarea de evenimente specifice sectorului industriilor creative

-          Dezvoltarea unui cluster în domeniul industriilor creative

 

 Certificat