Studenti (SAS)

sigla SAS USH

Societatea Antreprenorială Studențească  (S.A.S) - structură  fără personalitate juridică din cadrul  Universităţii Spiru Haret, este organizată și funcționează în baza Ordinului ministrului educației naționale nr. 3262/16.02.2017 și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Societății Antreprenoriale Studențești, aprobat în ședința Senatului Universității Spiru Haret prin hotărârea nr. 85/16.05.2017.

S.A.S. reprezintă un mecanism de sprijinire, dezvoltare și încurajare a spiritului antreprenorial al studenților și absolvenților de învățământ superior, în vederea creșterii competitivității universității.

Activitatea S.A.S. se adresează:

 • studenților Universității Spiru Haret, indiferent de programul de studiu pe care aceștia îl frecventează şi forma de învățământ, inclusiv studenții veniți la studii prin programe de mobilități;
 • absolvenților Universității Spiru Haret, în primii 3 ani de la absolvire.

Principalele atribuții ale  S.A.S. sunt:

 1. elaborarea de materiale destinate informării și orientării studenților în realizarea planurilor de afaceri și/sau proiectelor de finanțare, raportat la faptul că posibilitatea sistemului educațional universitar de a produce într-un termen mediu competențele solicitate de mediul socio-economic este în continuă schimbare;
 2. organizarea de activități de mentorat pentru studenții care vor să înfiinţeze un start - up;
 3. încurajarea colaborării mentor - student în vederea consolidării și dezvoltării unor elemente ale competențelor antreprenoriale necesare viitorilor absolvenți la nivelul învățământului superior;
 4. organizarea de sesiuni de proiecte de start-up, idei de afaceri etc., cu scopul selectării unor propuneri care să fie înaintate consiliului executiv spre evaluare și feedback;
 5. organizarea de concursuri pentru atragerea de finanțări pentru cele mai bune proiecte;
 6. coordonarea activităților tuturor incubatoarelor de afaceri, întreprinderilor simulate și a altor entități antreprenoriale, din cadrul universității.

 

Activități S.A.S. desfășurate de USH Pro Business în anul 2017

 1. FacebookSASSusținerea programului Start-up – pentru care USH Pro Business s-a preocupat, încă de la formarea sa. A reușit să atragă membrii din rețea precum European Enterprise Network și Business Angels prin care reprezentanții start-up-urilor au beneficiat de servicii de consiliere pentru dezvoltarea și finanțarea afacerilor lor.

USH Pro Business a organizat în cooperare cu Ministerul Economiei, Comerțului si Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) o serie de  evenimente  dedicate studenților, cu scopul dezvoltării abilităților antreprenoriale. 

 Cele trei ediții  ale workshop-ului „Primul meu business plan”  din cadrul  programului “USH Pro Antreprenoriat” – au fost dedicate studenților, cu scopul dezvoltării abilităților antreprenoriale și implicit dezvoltarea lor în cariere antreprenoriale, 19 Octombrie, 27 Octombrie, 8 Noiembrie 2016.

  Evenimentele au  adus față în față studenți cu oameni de afaceri de succes, pentru a fi îndrumați spre opțiuni de carieră antreprenorială și întocmirea unor planuri de afaceri de succes. Workshop-urile au premiat 9 idei de afaceri dezvoltate de studenți, urmare lucrului efectiv cu aceștia pe un plan de afaceri.

 1. Elaborarea studiului de piață Percepții și tendințe antreprenoriale în rândul studenților Universității Spiru Haret” - studiu realizat pe un eșantion reprezentativ de studenți din cadrul facultăților universității, evidențiază înclinațiile, abilitățile, percepțiile și tendințele antreprenoriale, precum și perspectivele de orientare a pregătirii și nevoilor studenților.
 2. Elaborarea Registrului Antreprenorilor – lista parteneriatelor existente cu mediul de afaceri;
 3. Coordonarea activității: Participarea Universității Spiru Haret la exercițiul HEInnovate (ca urmare a deciziei Ministerului Educației Naționale de a fructifica oportunitatea înscrierii României pentru a participa la exercițiul HEInnovate inițiat de către OECD și Comisia Europeană) – activitate coordonată de USH Pro Business prin care se evaluează potențialul antreprenorial și inovativ al universității, pornind de la auto-evaluare în raport cu ghidul dezvoltat de către OECD și Comisia Europeană. Roul acestui instrument on-line este acela de gestionare  eficientă a schimbărilor instituționale și culturale.
 4. Înființare centre antreprenoriale la nivel național, în cadrul facultăților Universității Spiru Haret din Brașov, Câmpulung – Muscel.
 5. Coordonarea activității de practică a studenților:

-  Toporaș-Maftei Alexandru, masterand în anul II, la Facultatea de Relații Economice Internaționale, din cadrul Academiei de Studii Economice, București ;

-   Zavera Andreea Maria, studentă în anul II, la Facultatea Adminstrarea Afacerilor cu predare în Limba Franceză, din cadrul Academiei de Studii Economice, București

 1. Lansarea programului Pro spirit antreprenorial și noi competențe” în scopul dezvoltării abilităților antreprenoriale și competențelor practice ale studenților din cadrul Comunității Studenților Haretiști (CSH),  eveniment organizat de USH Pro Business,   02 martie 2017.
 2. Activități de mentorat pentru studenți în vederea consolidării și dezvoltării unor elemente ale competențelor antreprenoriale necesare viitorilor absolvenți:

-   Participarea Centrului USH Pro Business la Târgul internațional de tehnologii, echipamente, utilaje și materiale pentru construcții - CONSTRUCT EXPO -  23-26 martie 2017. Activitățile de promovare au fost efectuate de studenți ai Facultății de Științe Economice și studenți ai Facultății de Arhitectură, în regim de voluntariat în cadrul Programului “Pro spirit antreprenorial și noi competențe pentru studenți”. Facultatea de Științe Economice a participat la eveniment cu studenții: Bălan Cristian; Rache Cristina; Prioteasa Ginel. Facultatea de Arhitectură a participat la eveniment cu studenta: Petrică Ioana

 1. Organizarea de activități de susținere a start-up-urilor în proiecte cu finanțare națională și internațională:

-  Includerea  start-up-ului Arta Lemnului S.A., start-up creat de Universitatea Spiru Haret  printr-un program anterior, în  Proiectul: „Servicii integrate de Export pentru IMM-urile din România – Programul de Cooperare Elvețiano-Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse” Contract nr.: 81870/07.06.2017, proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

-  Facilitarea inserției pe piața muncii a dlui Pavelescu Ciprian, absolvent al Facultății de Inginerie, Informatică şi Geografie a Universităţii "Spiru Haret", specializarea Geografie, care a participat la activități de voluntariat în cadrul Centrului USH Pro Business, pe parcursul anului universitar 2016-2017. Acest a fost angajat de una dintre firmele membre ale  clusterului  Danube Engineering Hub.

 1. Organizare evenimente naționale de promovare a Societății Antreprenoriale Studențești (SAS)
 • „Rolul mentoratului în dezvoltarea tinerei generații și sustenabilitatea economico-socială”, 23 ianuarie 2017, București
 • “Pro spirit antreprenorial și noi compentențe pentru studenți”, 2 martie 2017, București
 • Simpozion Internațional “Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, 26-28 mai 2017, București
 • Travel & Tourism Hackathon, 20-22 octombrie 2017, București
 • Experience Lab, 1 noiembrie 2017, București
 1. Evenimente internaționale de promovare a Societății Antreprenoriale Studențești (SAS)
 • ”USH Pro Business activ în plan internațional în promovarea parteneriatului universitate-mediu de afaceri” / Adelaide, Australia/17 februarie 2017
 • ”USH Pro Business partener activ în integrarea europeană”, Bruxelles, 21-23 noiembrie 2017
 • ”USH Pro Business a participat la ICT Proposers’ day 2017”, Budapesta/Ungaria,9-10 Noiembrie 2017
 • ”Parteneriate pentru dezvoltarea afacerilor inovatoare la nivel global”_CONNECT 2017, Maynooth, Dublin/Irlanda , 23Octombrie 2017
 • ”USH Pro Business, un model atractiv pentru polii de creștere din regiunea Toliara, Madagascar”_4-5 octombrie 2017
 • ”Misiune economica la expoziția internațională Expo Astana 2017”, Astana, Kazakhstan, 22-25 august 2017
 • Travel & Tourism Hackathon, 20-22 octombrie 2017
 • Experience Lab, 1 noiembrie 2017

Participarea la programul Pro spirit antreprenorial și noi competențe pentru studenți” presupune înscrierea ta în Comunitatea Studenților Haretiști (CSH) – USH PB, completând online formularul de înscriere.

Ulterior,  impreună, vom stabili o primă  întâlnire la sediul USH Pro Business din Str. Nicolae Iorga, nr.34-36, București, pentru a cunoaște echipa și a incepe să formăm și să dezvoltăm grupe de lucru, în funcție de domeniul și de competențele dobândite pe parcursul formării profesionale în facultate.

Citește mai departe...